Ecoren

Renoveren met een uitdaging: bewoners aanwezig of niet?

  • Ecoren is één van de goedgekeurde proeftuinprojecten in Limburg.
  • Ecoren beoogt de ontwikkeling en demonstratie van marktgerichte en sociaal aanvaarde energetische renovatieconcepten voor eensgezinswoningen en appartementsgebouwen representatief voor het Vlaamse woningbestand.
  • De uitdaging van Ecoren is een BEN renovatie uit te voeren waarbij de bewoners aanwezig kunnen blijven in het gebouw.

 

"Bij ons kunnen de bewoners gewoon blijven zitten zonder kopzorgen van verhuis en bij wijze van spreken tijdens het EK in 2016 de Rode Duivels volgen op de eigen stek".

Vandaar onze slogan: "renoveren vanuit je eigen zetel (...) voor de tv"

  1. De doelstelling hierbij is te komen tot een universeel toepasbare methodiek, die het ontwerp gaat sturen en niet andersom.
  2. Door vanaf de ontwerpfase rekening te houden met de financiële eisen van de VMSW, wordt naast de private markt ook de markt van sociale huisvestingsmaatschappijen aangesproken.
  3. Tenslotte worden worden ook alternatieve financieringsmodellen en mobilisatieprocessen ontwikkeld voor beide markten.
backtotop