Portfolio

Woningen en appartementen renoveren we met eerbied voor de bewoners: groot en klein!

We stellen steeds een sociaal begeleidingsplan voor onze bewoners op zodat alles 'zonder stress' in goede banen kan worden geleid. Renoveren: dat is een kwestie van maatwerk! De behoefte en de wensen van senioren zijn op dat vlak anders dan jonge gezinnen met kinderen of singles.

  • Indien je als internaut per direct kennis wil nemen van de geselecteerde woningen/appartementen en de inzet van techniek, kan men klikken op het onderstaande portfolio

backtotop