Info op maat van onze doelgroepen

 

Doelstellingen en criteria: differentiatie in functie van de beoogde doelgroep
Alternatieve financieringsmodellen?

Ontwikkeling van alternatieve financieringsmodellen zowel voor uitrol binnen de SHM als naar de privé-markt. Oprichting van een ESCO wordt onderzocht voor financiering van de energierenovaties ook in context van het juridische kader van de VMSW. De terugbetaling geschiedt door gerealiseerde besparing op de energiefactuur over een periode van 12jaar

Disseminatie van de resultaten naar het kennisplatform en naar Limburg

Het project Ecoren is complementair aan, en werkt nauw samen met de andere Limburgse projecten Mutatie+ en WERFGOED. Het overlegplatform SALKBouw faciliteert de samenwerking tussen de Limburgse Proeftuin projecten en de samenhang met andere relevante Limburgse initiatieven. Het platform SALKBouw ondersteunt de brede valorisatie (o.a. met de partners Dubolimburg, Stebo, Confederatie Bouw,) tijdens én na afloop van de projecten in nauw overleg met de projectpartners, de Limburgse stakeholders en het Centrale Vlaamse coördinatie- en kennisplatform van de Proeftuin Woningrenovatie. Het consortium als geheel engageert zich voor het organiseren van opleidingen rond energetische renovatieconcepten (technische aspecten), optimalisatie renovatieprocessen (lean-management, bouwteams, BIM,), participatief renoveren (bewonersparticipatie in bouwplanning en uitvoering,) en toekomstgericht renoveren in samenwerking met Confederatie Bouw. Hiernaast wordt de opgebouwde renovatiekennis via begeleide bezoeken, webseminars en andere (social) media acties verspreid.

Mobilisatie van de vraagzijde

Doel is de ontwikkelde en geteste concepten voor sociale woningen in dit project uit te rollen naar de bewoners van sociale koopwoningen die zich tussen de huurwoningen bevinden en deze concepten ook uit te rollen naar de particuliere woningmarkt (in samenwerking met WERFGOED). Een van de randvoorwaarden binnen dit project is dat de bewoner tijdens de renovatie in zijn woning blijft wonen. Een online mobilisatietool wordt ter beschikking gesteld voor gebruik door particulieren en/of intermediairen

Ontwikkeling van een opschaalbaar renovatieconcept (buitenschil en installaties) voor een appartementsgebouw

Streefdoel is BEN renovatie met continue bewoning. Optopping met een bijkomend appartement wordt bekeken met oog op transitgebruik, of als alternatief financieringsmodel

Ontwikkeling van opschaalbare renovatieconcepten (buitenschil en installaties) voor eengezinswoningen

Het streefdoel voor beide technieken is BEN renovatie, met continue bewoning. Vertrekkend van een state of the art studie worden 2 technieken doorontwikkeld: één gericht op maximale industrialisatie, een tweede op optimale flexibiliteit. Beide systemen worden getoetst op economisch-technische haalbaarheid zowel voor toepassing binnen de SHM als de privémarkt

Optimalisatie van het bouwproces

Optimalisatie van het bouwproces (kwaliteit, tijd, budget) en de klantentevredenheid (gewenst resultaat, min. overlast)door doorgedreven ketensamenwerking en inzet van BIM en leantechnieken, alsook betrokkenheid van de bewoners van planning tot oplevering. Er wordt een plannings-en bouwteam opgericht met duidelijke verantwoordelijken, alsook een termijnplan en overlegmomenten met bewoners

Proof of concept van het socio-economisch- technische renovatieconcept en proces: LIVING LAB

Doelstelling hierbij is BEN renovatie met minimale overlast voor de bewoners binnen een periode van 4 werkdagen voor de eengezinswoningen en 5 werkdagen per wooneenheid voor het appartementsgebouw

Uittekenen van begeleidingsprocessen om bewoners op een constructieve manier te betrekken vanaf de planningsfase

Doelstelling hierbij is het komen tot sociale internalisering en gedragswijziging op basis van actieonderzoek waarbij de input van bewoners wordt gebruikt om de technische innovaties en onderzoeksprocessen te ondersteunen.

backtotop