Samenvatting

Samenvatting project ECOREN:

  • Ecoren beoogt de ontwikkeling en demonstratie van marktgerichte en sociaal aanvaarde energetische renovatieconcepten voor eengezinswoningen en appartementsgebouwen representatief voor het Vlaamse woningbestand.
  • De uitdaging van Ecoren is een BEN renovatie uit te voeren waarbij de bewoners aanwezig kunnen blijven in het gebouw. Doelstelling hierbij is te komen tot een universeel toepasbare methodiek, die het ontwerp gaat sturen en niet andersom. M.a.w. het robuust detail is van groot belang.
  • Doelstelling is het bouwproces (kwaliteit, tijd, budget) en de klantentevredenheid (gewenst resultaat, min. overlast) te optimaliseren door doorgedreven ketensamenwerking en inzet van BIM en leantechnieken, alsook betrokkenheid van de bewoners van planning tot oplevering.
  • Door vanaf de ontwerpfase rekening te houden met de financiële eisen van de VMSW, wordt naast de private markt ook de markt van de sociale huisvestingsmaatschappijen aangesproken.
  • Tenslotte worden ook alternatieve financieringsmodellen ontwikkeld zowel voor uitrol binnen de SHVM als de privé-markt alsook mobilisatieprocessen om beide doelgroepen te benaderen.

Het project Ecoren is complementair aan, en werkt nauw samen met de andere Limburgse projecten Mutatie+ en WERFGOED. Het overlegplatform SALKBouw faciliteert de samenwerking tussen de Limburgse Proeftuin projecten en de samenhang met andere relevante Limburgse initiatieven.

backtotop