• CORDIUM stelt 2 clusters van 4 woningen in Munsterbilzen ter beschikking. Deze woningen dateren van de jaren ’70. Een cluster bestaat uit twee halfopen woningen met een uitpandige garage op de kopse zijden (type A) en twee gesloten woningen in het midden met een inpandige garage (type C). 
  • Doel is de ontwikkelde en geteste concepten voor sociale huurwoningen in dit project uit te rollen naar de bewoners van sociale koopwoningen die zich tussen de huurwoningen bevinden en deze concepten ook uit te rollen naar de particuliere woningmarkt.
  • Een van de randvoorwaarden binnen dit project is dat de bewoner tijdens de renovatie in zijn woning blijft wonen. Interieurrenovatie is in eerste instantie niet voorzien, maar kan in uitbreiding nog altijd meegenomen worden. Immers, het ganse renovatieproces is erop gericht toekomstige lockins te vermijden. Binnen Ecoren ligt een grote focus op betaalbaarheid.
  • Ecoren beogt een ander marksegment dan Mutatie+ waarbij de woning leegstaat bij aanvang en een grondigere renovatie kan worden doorgevoerd met oog op levenslang wonen
  • Zie afbeelding links boven
backtotop